Progresi i Kompanisë


2010

Co Fujian Bioteknologjia Global e Oqeanit, Ltd, u krijua.


2013

Grupi i parë i produkteve hyri në prodhimin masiv.


2014

Prodhimi vjetor dhe shitjet e agarit më shumë se 300 tonë, të ardhura prej 34.86 milion RMB.


2015

Prodhimi vjetor dhe shitjet e agarit më shumë se 500 tonë, të ardhura prej 52.37 milion RMB.


2016

Renditur në "Bordi i ri tre".


2017

Dalja industriale në levën më të lartë