Agaroza

  • Agarose

    Agaroza

    Agaroza është një polimer linear, struktura bazë e të cilit është një zinxhir i gjatë alternuar 1, 3-i lidhur β-D-galaktozë dhe 1, 4-i lidhur 3, 6-anhidro-α-L-galaktozë. Agaroza në përgjithësi tretet në ujë kur nxehet në mbi 90 ℃, dhe formon një xhel të mirë gjysmë të ngurtë kur temperatura bie në 35-40 ℃, e cila është tipari kryesor dhe baza e përdorimit të saj të shumëfishtë. Karakteristikat e xhelit të agarozës zakonisht shprehen në terma të forcës së xhelit. Sa më e lartë të jetë forca, aq më e mirë është performanca e xhelit. Agaroza e pastër është shpesh ...